Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Berber Pander
Henric de Cranestraat 119
8374KM Kuinre
Nederland

E-mail: info@berberpander.nl

Telefoon: +31624760660

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider bevat. (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

2. Gegevensverwerking voor contractverwerking en contact opnemen
2.1 Gegevensverwerking voor contractuitvoering
Met het oog op de contractverwerking (inclusief vragen over en verwerking van bestaande garantie- en niet-nakomingsclaims evenals eventuele wettelijke updateverplichtingen) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG, verzamelen wij persoonlijke gegevens als u ons het aan ons als onderdeel van uw Uw bestelling vrijwillig indienen. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Na het sluiten van het contract worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter c AVG verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

2.2 Klantaccount
Indien u hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG uw toestemming hebt gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken om een ​​klantaccount te openen en uw gegevens op te slaan voor verdere toekomstige bestellingen van onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit waarover wij u in deze verklaring informeren.

2.3 Contact met ons opnemen
In het kader van klantcommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG als u ons deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 verlicht waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. Gegevensverwerking ten behoeve van verzendverwerking
Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid b AVG, geven wij uw gegevens door aan de koeriersdienst die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.

4. Gegevensverwerking voor betalingsverwerking
Bij het verwerken van betalingen in onze webshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.

4.1 Gegevensverwerking voor transactieverwerking
Afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is om de betaling te verwerken. Dit dient om het contract te vervullen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

4.2 Gegevensverwerking met het oog op fraudepreventie en optimalisatie van onze betalingsprocessen
Indien nodig geven we onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens gebruiken die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning) . In overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG dient dit om onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude en in een efficiënt betalingsbeheer te beschermen, die prevalerend zijn in het kader van een belangenafweging.

5. Promotie per e-mail
5.1 E-mail nieuwsbrief met registratie, nieuwsbrief tracking met aparte toestemming
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres van de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Als u ons ook uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 verlicht toekomstige nieuwsbriefcampagnes (“nieuwsbrieftracking”).

Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails technologieën van één pixel (bijv. zogenaamde webbakens, trackingpixels), die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen we met name de volgende “nieuwsbriefgegevens”

de pagina van waaruit de pagina is opgevraagd (zogenaamde referrer-URL),
de datum en tijd van de oproep,
de beschrijving van het type webbrowser dat wordt gebruikt,
het IP-adres van de aanvragende computer,
het e-mailadres,
de datum en tijd van registratie en bevestiging
en de One-Pixel Technologies met uw e-mailadres of uw IP-adres en eventueel een unieke ID. Links in de nieuwsbrief kunnen ook deze ID bevatten.

Afmelden voor het volgen van de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan ofwel door een bericht te sturen naar de beschreven contactoptie of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief.

De informatie wordt bewaard zolang u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

5.2 E-mailnieuwsbrief zonder registratie en uw recht van bezwaar
Als wij uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als de reeds gekochte producten op basis van artikel 7 (3) UWG , uit ons assortiment per e-mail. Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij reclame voor onze klanten te beschermen in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze gegevensbeschermingsverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de reclame-e-mail, zonder andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.
Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres van de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit is wettelijk toegestaan ​​en waarover wij u informeren in deze verklaring.

5.3 Verzending nieuwsbrief
De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

De hierboven getoonde nieuwsbrief en het volgen van de nieuwsbrief kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

5.4 Beoordelingsverzoeken per e-mail verzenden
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform artikel 6 lid 1 zin 1 gebruikt beoordelingssysteem. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of via een daarvoor bestemde link in het evaluatieverzoek.

De evaluatieverzoeken kunnen ook door onze dienstverleners worden verzonden als onderdeel van de verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid.

Onze serviceproviders bevinden zich en/of gebruiken servers in de volgende landen: VS
Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor deze landen. Onze samenwerking met u is gebaseerd op deze garanties: Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van regelgevende instanties, Goedgekeurde bindende bedrijfsregels, Goedgekeurde contractbepalingen, Goedgekeurde gedragscodes, Goedgekeurd certificeringsmechanisme

6. Cookies en andere technologieën
6.1 Algemene informatie
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).

Bescherming van privacy voor eindapparaten
Bij het gebruik van ons online aanbod gebruiken wij technologieën die absoluut noodzakelijk zijn om de uitdrukkelijk gevraagde telemediadienst te kunnen leveren. Voor de opslag van informatie op uw eindapparaat of de toegang tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen, is uw toestemming hiervoor niet nodig.

Voor functies die niet absoluut noodzakelijk zijn, vereist de opslag van informatie op uw apparaat of de toegang tot informatie die al op uw apparaat is opgeslagen, uw toestemming. Wij willen u erop wijzen dat als u geen toestemming geeft, delen van de website mogelijk niet volledig bruikbaar zijn. Elke toestemming die u hebt gegeven, blijft van kracht totdat u de respectieve instellingen op uw apparaat aanpast of reset.

Alle downstreamgegevensverwerking met behulp van cookies en andere technologieën
Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Dit dient in het kader van een belangenafweging dwingende gerechtvaardigde belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

Daarnaast gebruiken we technologieën om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen (bijvoorbeeld om toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, inclusief de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Indien nodig gebruiken we ook technologieën die niet afzonderlijk in deze gegevensbeschermingsverklaring worden vermeld. Meer informatie over deze technologieën, inclusief de respectieve wettelijke basis voor gegevensverwerking, vindt u op het Usercentrics-platform. U kunt dit openen door op de vingerafdrukknop in de rechter- of linkerbenedenhoek van de pagina te klikken.

U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring. U kunt ook op de vingerafdrukknop rechtsonder of linksonder op de pagina klikken. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

6.2 Gebruik van Usercentrics Consent Management Platform om toestemmingen te beheren
We gebruiken het Usercentrics Consent Management-platform (“Usercentrics”) op onze website om u te informeren over de cookies en andere technologieën die we op onze website gebruiken, evenals uw toestemming, indien wettelijk vereist, voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door hen Verkrijgen, beheren en documenteren van technologieën. Volgens artikel 6 lid 1 S. 1 lit. c AVG is dit noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichting volgens artikel 7 lid 1 AVG om uw toestemming te kunnen bewijzen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens waaraan wij zijn onderworpen. Usercentrics is een aanbieding van Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, die uw gegevens namens ons verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, slaat de Usersentrics-webserver een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw geanonimiseerde IP-adres, datum en tijd van het bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw toestemmingsgedrag bevat. Uw gegevens worden na drie jaar verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit zullen wij u in deze verklaring informeren.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën voor webanalyse en reclamedoeleinden
Als u hiervoor toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. Na beëindiging van het gebruik van de betreffende technologie door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in het gedeelte “Cookies en andere technologieën”. Bekijk elke technologie voor meer informatie, inclusief hoe we met elke leverancier samenwerken. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

7.1 Gebruik van Google-services voor webanalyse en advertentiedoeleinden
We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De informatie die automatisch door Google-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld via Google-technologieën, wordt het ingekort voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google door IP-anonimisering te activeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en daar ingekort. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, vindt de gegevensverwerking plaats op basis van een overeenkomst die is gesloten tussen gezamenlijk verantwoordelijke personen voor de respectieve technologie in overeenstemming met artikel 26 DSGVO. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google.

Google Analytics
Ten behoeve van de website-analyse worden met Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) verzameld en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt onder gebruikmaking van pseudoniemen. Er kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt in principe niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst over de orderverwerking door Google.

Google-advertenties
Voor reclamedoeleinden in de zoekresultaten van Google en op de websites van derden wordt bij een bezoek aan onze website de zogenaamde Google-remarketingcookie geplaatst, die automatisch wordt gegenereerd door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt, maakt op interesses gebaseerde advertenties mogelijk. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u de instelling “Persoonlijke reclame” in uw Google-account heeft geactiveerd. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing te maken en te definiëren.

Voor website-analyse en het bijhouden van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten als u via een Google Ads-advertentie op onze website bent gekomen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) kunnen worden vastgelegd, van waaruit pseudoniemen worden gebruikt. Gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Google Maps
Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over uw gebruik van de Maps-functies, met name het IP-adres en locatiegegevens, verzendt deze naar Google en verwerkt deze vervolgens. Op deze verdere gegevensverwerking hebben wij geen invloed.

Google reCAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam van geautomatiseerde software (zogenaamde bots), verzamelt Google reCAPTCHA-gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en gebruikt een zogenaamd JavaScript en cookies analyseren uw gebruik van onze website. Bovendien worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd. Het lezen of opslaan van persoonlijke gegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats.

YouTube-video-plug-in
Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de YouTube-video-plug-in in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus die we gebruiken, verzonden naar Google en vervolgens verwerkt door Google, alleen als u Play video.

7.2 Gebruik van Facebook-diensten voor webanalyse en reclamedoeleinden
Gebruik van Facebook-pixel
We gebruiken de Facebook-pixel in het kader van de hieronder beschreven technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook (by Meta)” of “Meta Platforms Ireland”). Met de Facebook-pixel worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals het bezoeken van een website of het inschrijven op een nieuwsbrief) automatisch verzameld en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt op basis van pseudoniemen. Als onderdeel van de zogenaamde uitgebreide gegevensvergelijking wordt ook gehashte informatie verzameld en opgeslagen voor vergelijkingsdoeleinden, waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Hiervoor wordt bij een bezoek aan onze website automatisch een cookie geplaatst door de Facebook-pixel, waardoor uw browser automatisch kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt door middel van een pseudoniem cookie-ID. Facebook (door Meta) zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website, met name gepersonaliseerde en op groepen gebaseerde advertenties.
De informatie die automatisch door Facebook (door Meta)-technologieën wordt verzameld over uw gebruik van onze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Als wij verantwoordelijk zijn voor de gegevensoverdracht naar de VS, is onze samenwerking gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook (door Meta).

7.3 Cookie instellingen

Cookie instellingen

Facebook-analyse
Als onderdeel van de Facebook Business Tools worden statistieken over bezoekersactiviteiten op onze website gegenereerd op basis van de met de Facebook-pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tot orderverwerking door Facebook (door Meta). Uw analyse dient om onze website optimaal weer te geven en op de markt te brengen.

Facebook-advertenties (Advertentiebeheer)
We gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook (door Meta) en andere platformen. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook (door Meta) is verantwoordelijk voor de precieze uitvoering, in het bijzonder de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij individuele gebruikers. Tenzij anders aangegeven voor de afzonderlijke technologieën, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de verzending ervan naar Meta Platforms Ireland. Dit omvat niet de daaropvolgende gegevensverwerking door Meta Platforms Ireland.

Op basis van de statistieken over bezoekersactiviteit op onze website die zijn gemaakt via Facebook Pixel, voeren we groepsgebaseerde advertenties op Facebook (per meta) via Facebook Custom Audience door de kenmerken van de respectieve doelgroep te bepalen. Als onderdeel van de uitgebreide gegevensvergelijking (zie hierboven) die plaatsvindt om de betreffende doelgroep te bepalen, treedt Facebook (door Meta) op als onze verwerker.

Op basis van de pseudonieme cookie-ID die is ingesteld door de Facebook-pixel en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren we gepersonaliseerde advertenties uit via Facebook-pixelremarketing.

We gebruiken Facebook Pixel-conversies om uw latere gebruiksgedrag te meten voor webanalyse en het volgen van gebeurtenissen als u op onze website bent gekomen via een advertentie van Facebook Ads. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tot orderverwerking door Facebook (door Meta).

8. Sociale media
8.1 Sociale plug-ins van Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), Pinterest, Whatsapp
Op onze website worden sociale buttons van sociale netwerken gebruikt. Deze worden alleen als HTML-links in de pagina geïntegreerd, zodat er bij het oproepen van onze website geen verbinding met de servers van de betreffende aanbieder tot stand wordt gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt de website van het betreffende sociale netwerk in een nieuw venster in uw browser geopend, waar u bijvoorbeeld op de Like- of Share-knop kunt drukken.

8.2 Onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta), Twitter, Instagram (door Meta), Youtube, Pinterest, LinkedIn
Als u uw toestemming hebt gegeven aan de respectieve social media-exploitant in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 verlicht en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve socialemedia-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte aanbieders. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Meta Platforms Ireland”). De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (Informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

Twitter is een aanbod van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland (“Twitter”). De informatie die automatisch door Twitter wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Twitter, wordt meestal overgebracht naar een server van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Instagram (door Meta) is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Meta Platforms Ireland”). De informatie die automatisch wordt verzameld door Meta Platforms Ireland over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt opgeslagen worden meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (Informatie over Insights-gegevens) vindt u hier.

YouTube is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Pinterest is een aanbod van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”). De automatisch door Pinterest verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Pinterest wordt meestal overgebracht naar een server van Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

LinkedIn is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). De automatisch door LinkedIn verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn wordt meestal overgebracht naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

9. Contactopties en uw rechten
9.1 Uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

op grond van artikel 15 AVG het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daar gespecificeerd;
op grond van artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
op grond van artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is
om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
om redenen van algemeen belang of
nodig is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover:
de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
de verwerking is onrechtmatig, maar u verzet zich tegen het wissen ervan;
we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of
u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
in overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;
volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.
Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

9.2 Contactopties
Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.